Wie zijn wij?

Onze missie is om geld in het laatje te brengen voor scholen en kinderdagverblijven. We willen het hergebruiken van kleding en schoenen promoten om op deze manier mensen te kunnen helpen die deze tweedehands kleding hard nodig hebben. Alleen samen kunnen we aan een duurzame toekomst werken.

Bag2School is een handelsnaam van Next Best Clothing Ltd, het grootste textielinzamelingsbedrijf dat samenwerkt met scholen in Groot-Brittannië. We zijn opgericht in 1999 en hebben nu ruim €32 miljoen gedoneerd aan scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kleutergroepen en kerken die de circulaire economie helpen. Met ons geassocieerde bedrijf Bag2TheFuture bieden we een gratis fondsenwervingsservice aan voor iedereen die geld wil inzamelen met behulp van een middel dat IEDEREEN in zijn kledingkast heeft: ongewenste kleding. En nog beter: de tassen die worden gebruikt voor de inzameling zijn allemaal gerecycled!

Ons ethisch beleid

Er wordt ons vaak gevraagd waar we staan: handelen we ethisch? Heeft ons bedrijf een ethisch beleid? De laatste tijd hebben bedrijven zich gerealiseerd dat ze een grotere verantwoordelijkheid hebben tegenover de gemeenschappen waarin ze werken, en dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de manier waarop de samenleving naar hen kijkt.

Tegenwoordig biedt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vele perspectieven. In brede zin is MVO de erkenning door bedrijven dat zij niet alleen verantwoordelijk moeten zijn voor hun financiële prestaties, maar ook voor de impact van hun activiteiten op de maatschappij en/of het milieu. Het vinden van dit evenwicht is erg belangrijk. Van de jaaromzet betaalt Bag2School 76 tot 80% aan scholen, 18 tot 20% gaat naar exploitatiekosten en 2 tot 4% naar winst. Wij noemen het een win-win-win situatie!